Zadar, Ulica Franje Tuđmana

Opis:

Oglasna površina na jednoj od glavnih gradskih prometnica

Dimenzije:

6 m x 10 m

Lokacija: