Zagreb, Savska cesta / Veslačka

Opis:

Oglasna površina na Savskoj u smjeru prema centru grada

Dimenzije:

5 m x 10 m

Lokacija: