Rijeka, Osječka 1

Opis:

Glavni ulaz sa Škurinja prema centru

Dimenzije:

4x6m i 4x6m

Lokacija: