Wallscape Rijeka Kumičićeva 1

Rijeka - Kumičićeva 1

Opis:

Istočni ulaz u centar

Dimenzije:

5 m x 10 m 

Lokacija: