Osijek, Divaltova

Opis:

Oglasna površina u smjeru prema centru i križanju sa Trpimirovom ulicom.

Dimenzije:

10 m x 12 m

Lokacija: