Zagreb, Ilica 348

Opis:

Odlična oglasna površina na Ilici u smjeru prema centru grada.

Dimenzije:

11 m x 13 m

Lokacija: